Monografska izdaja revije Borec je posvečena zapisom partizanskega komandanta Franca Severja – Frante. Zajema njegov predgovor in dva daljša prispevka, v katerih avtor na osnovi svojih bogatih življenjskih izkušenj predaja svoja razmišljanja in ugotovitve naprej, zlasti mlajšim, da bi bili samozavestni in negovali tovarištvo. Zapise sklene prispevek filozofinje Cvetke Hedžet Tóth, ki govori o izjemnem podvigu partizanskega komandanta Frante, ki je marca leta 1945 rešil 500 partizanov iz esesovskega obroča na Menini planini. V najtežjih zimskih razmerah so partizani zbrali pogum, tovarištvo in herojstvo, ki je izviralo iz vsakega posameznika in skupnosti. Članek posebej poudarja, kaj je tovariš in tovarišija, in ob tem izpostavlja Frantovo misel, da je prav vsaka baraba, vsak lopov lahko gospod, ne more pa biti vsak tovariš. Le zakaj in v imenu česa se je ta beseda umaknila iz precejšnjega dela naše govorice in kdaj se bo po hudih preizkušnjah spet vrnilo tovarištvo v tem žlahtnem in plemenitem pomenu? Kajti ni je besede, ki bi hkrati združevala solidarnost, pravičnost, svobodo, enakost in bratstvo tako močno in povezovalno, kakor jo beseda tovariš. Kovala se je v najtežjih okoliščinah in kot največja humanizacijska, povezovalna moč. Prav to je nadčasovno, nadzgodovinsko in trajno sporočilo Franca Severja – Frante, ki daje tovarištvu pomen aktualnosti kot vselejšnjosti.

KAZALO

I.
FRANC SEVER – FRANTA
Naši gozdovi, prijatelji Osvobodilne fronte in narodnoosvobodilnega boja

O vrednotah

Slikovna priloga

II.
CVETKA HEDŽET TÓTH
Antropologija uporništva