pogoji uporabe

POGODBA (verzija 1, Ljubljana, 2. 11. 2018) med NDP TOZD, zavod za trajnostno družbeno gospodarstvo, socialno podjetje (Hradeckega cesta 84, 1000 Ljubljana, matična številka: 8033129000, davčna številka: 75525216 in nismo zavezanec za DDV, Številka vpisa v sodni register: 2017/24774, Okrožno sodišče v Ljubljani), (v nadaljnjem besedilu “ponudnik”) in PORABNIKOM (v nadaljnjem besedilu “porabnik”).

spletna stran

TOZD spletna trgovina na www.ndp-tozd.org

obiskovalec

vsaka fizična ali pravna oseba, ki obišče spletno stran, vendar ni prijavljena kot registrirani uporabnik

porabnik

fizična ali pravna oseba, ki na spletni strani naroči izdelke iz asortimana ponudnika

osebni podatki

podatki, ki jih kot osebne podatke opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov

1. člen

Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati prodajne pogoje med ponudnikom in njegovimi porabniki. Po pogodbi se kot porabnik razume vsaka fizična ali pravna oseba, ki je opravila nakup na spletni strani, ne glede na to ali je šlo za porabnika posameznika ali ne. Splošni pogoji poslovanja spletne strani so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.

Spletno stran upravlja NDP TOZD, so.p., Hradeckega cesta 84, 1000 Ljubljana.

Ob registraciji v sistem spletne strani obiskovalec skladno s temi splošnimi pogoji poslovanja pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter določi geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Vsak porabnik ob registraciji dovoli uporabo svojih zgoraj navedenih osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila in ostalo komunikacijo.

 • Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi. Geslo je tajno in znano le uporabniku;
 • Porabnik je dolžan zagotoviti, da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu;
 • Za potrebe poslovanja ponudnik zbira naslednje podatke: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte, geslo v skriti obliki, telefonska številka ter ostale podatke, ki jih porabnik vnese v obrazce spletne strani.
 • Z registracijo uporabnik soglaša, da bo prejemal obvestila, ki so vezana na njegovo naročilo oziroma sistemska obvestila.
 • Za točnost podatkov, ki jih uporabnik vnese, ponudnik ne odgovarja.
2. člen

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika na spletni strani, pravice porabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in porabnikom. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo izdelkov, ki so na voljo na spletni strani.

3. člen

Nakup, opravljen na spletni strani, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo. Prevzem naročila, kupljenega preko spletne strani, ponudnik preko svojih lastnih virov ali/in preko pogodbenih partnerjev zagotavlja na teritoriju Slovenije v skladu s pogoji lokacije in območij, na katerih ponudnik izvaja dostavo na dom.

4. člen

Navedeni pogoji poslovanja so veljavni ob vsakem obisku ali nakupu na spletni strani, in sicer z oddajo naročila na spletni strani. S potrditvijo naročila porabnik samodejno sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo porabnika ali ponudnika sprejmeta in podpišeta porabnik ter ponudnik. Pogoje poslovanja si lahko porabnik prebere na spletni strani ponudnika. Kadarkoli se lahko dopolnijo z novimi določili, zato se porabniku predlaga, da jih prebere ob vsakem nakupu. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni strani v času oddaje naročila

5. člen

Ponudnik si v opisih izdelkov prizadeva zagotoviti zgoščene informacije za predstavitev njihovih osnovnih značilnosti, kot so jih priskrbeli njihovi dobavitelji, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih.

6. člen

Ponudnik se zavezuje, da bo porabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

 • identiteto ponudnika (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki porabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti izdelka oziroma storitve,
 • dostopnost naročila (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani, naj bi bil dostopen v roku, ki ga izbere porabnik na podlagi ponujenih možnosti ponudnika),
 • pogoje prevzema naročila ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • jasno in nedvoumno določene cene,
 • način plačila in prevzema,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane porabnika vračilo naročila – vse na posebno oz. izrecno zahtevo porabnika,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s porabniki.
7. člen

Naročilo na spletni strani je možno samo za registrirane porabnike. Če porabnik na spletni strani ni registriran, naročila ni možno opraviti. S klikom na »DODAJ V KOŠARICO« porabnik izjavlja, da je v skladu z zakonom starejši/starejša od 18 let in da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

8. člen

Naročanje na spletni strani poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izdelke se lahko izbira in naroča iz seznama izdelkov na spletni strani. Vsi izdelki, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog. Cene so predstavljene kot spletne cene. Spletna cena je cena, ki velja na spletu. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila porabnika oziroma so veljavne cene tiste cene, kot so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Maksimalen čas zagotavljanja cene je 11 dni, kar je tudi maksimalen čas od oddaje naročila do izbranega termina za prevzem.

9. člen

Vse cene na spletni strani so navedene v evrih. Stroški dostave niso vključeni v ceno naročila. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in porabnikom je sklenjena vsakokrat v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (porabnik prejme elektronsko sporočilo ‘’Vaše NDP TOZD naročilo je bilo sprejeto!’’. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za porabnika.

10. člen

Ponudnik omogoča plačilo po predračunu z nakazilom na TRR ponudnika.

11. člen

Kupoprodajna pogodba oz. naročilo je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in porabniku dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (podatki v profilu uporabnika) in se hrani za čas/rok, potreben za hrambo tovrstnih listin skladno z veljavno zakonodajo in računovodskimi standardi.

12. člen

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve dobave naročila porabniku, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v zvezi z nakupom na spletni strani ali zlorablja pravico do vračila naročila skladno s 43.č. členom Zakona o varstvu potrošnikov.

13. člen

Spletni obrzec naročila, ki ga izpolni porabnik ob naročilu, ne velja kot račun. Ne glede na vrsto nakupa, bo račun poslan na elektronski naslov porabnika.

14. člen

NAROČILO SPREJETO: Po oddaji naročila porabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem ponudnika. Porabniku so dostopni podatki o statusu(?) in vsebini naročila. Pravni status takšnega naročila je “prednaročilo” in ne zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročila, dokler naročilo ni plačano s strani porabnika.

NAROČILO V OBDELAVI: Ko ponudnik sprejme naročilo in plačilo, je pogodba o nakupu naročenih izdelkov med porabnikom in ponudnikom nepreklicno sklenjena, razen če ponudnik naročila ne zavrne iz razlogov 12. člena te pogodbe. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov naročila ali zagotavljanja točnosti prevzema pokliče porabnika na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pravni status takšnega naročila je “naročilo” in zavezuje ponudnika k zagotovitvi naročenih izdelkov. Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico kontaktirati porabnika.

NAROČILO ODPREMLJENO: Ponudnik v dogovorjenem roku naročilo pripravi oziroma odpošlje.

Porabnik lahko ves čas na spletni strani preverja, v kateri fazi je njegovo naročilo.

15. člen

Oddana naročila se obdelujejo po planiranih časovnih terminih za prevzem.

16. člen

Ponudnik bo prevzem naročila zagotovil v dogovorjenem roku, skladno s pogoji in cenikom, objavljenim na spletni strani.

17. člen

OSEBNI PREVZEM: Porabnik lahko prevzame naročilo na določenem prevzemnem mestu, ki je navedeno ob izbiri pri naročilu izdelkov.

DOSTAVA: Za primere dostave naročila mora biti zagotovljen dostop dostavnega vozila neposredno do lokacije, navedene na naročilu in zagotovljena možnost parkiranja dostavnega vozila na lokaciji, navedeni na naročilu.

Naročilo je porabnik dolžan prevzeti ob določeni uri in dnevu na določeni lokaciji. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročila.

OPOZORILO: alkohola in tobačnih izdelkov se ne more izročiti osebi, mlajši od 18 let, ki se ob prevzemu naročila ne nahaja v spremstvu odrasle osebe.

V primeru, da porabnik naročila ne prevzame ob dogovorjenem času in je potrebna ponovna dostava, se porabniku zaračunajo dvojni stroški dostave. Stroški dostave so dostopni na spletni strani ponudnika. Strošek dostave se prišteje k strošku naročila, kar je razvidno pred potrditvijo naročila.

18. člen

Skladno z določili Zakona o varstvu potrošnikov ima porabnik pravico, da v 14 dneh od prevzema naročila ponudniku sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Porabnik pošlje katerokoli nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe na elektronski naslov info@ndp-tozd.org. V tem primeru ponudnik pošlje porabniku po elektronski pošti potrdilo o prejemu takšnega izjave. Edini strošek, ki bremeni porabnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila izdelka. Izdelek je potrebno vrniti ponudniku najkasneje v roku 14 dni po oddanem sporočilu o odstopu od pogodbe (nakupa). Šteje se, da porabnik pravočasno vrne izdelek, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo. Prejeti izdelek mora porabnik vrniti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv porabnik. Vračilo vplačil bo izvedeno nemudoma oziroma najkasneje v roku 14 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila porabniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil porabnik, razen če je porabnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če porabnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega naročila ali dokler porabnik ne predloži dokazila, da je naročilo poslal nazaj.

19. člen

Možnost vračila ne velja:

 • za izdelek, ki je bil pripravljen po natančnih navodilih porabnika oz. je bil prilagojen njegovim osebnim potrebam;
 • za izdelke, ki zaradi svoje narave ni primeren za vračilo, ker je neločljivo pomešan z drugimi predmeti;
 • za izdelek, ki so hitro pokvarljiv ali mu hitro poteče rok trajanja;

Izdelka potrošnik ne more in ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe ampak sme opraviti ogled in preizkus prejetega izdelka zgolj v obsegu kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v fizičnih trgovinah. Vsakršno preizkušanje, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo izdelka, kar pomeni, da porabnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Izdelek, ki je predmet vračila, mora biti nerabljen, nepoškodovan in v originalni embalaži. Priložena mora biti tudi kopija računa ali drugega ustreznega dokumenta.

20. člen

Izdelki na spletni strani nimajo garancije.

21. člen

Porabnik lahko izdelek reklamira v primeru stvarne napake. Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo porabnik kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
22. člen

Primernost izdelka za normalno rabo se preverja glede na običajne izdelke enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal ponudnik ali dobavitelj zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na samem izdelku.

23. člen

Porabnik mora ponudnika o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te, na morebitne lastne stroške, obvestiti na elektronski naslov info@ndp-tozd.org v zakonsko določenem roku ter ponudniku omogočiti pregled izdelka. Porabnik, ki je ponudnik pravilno obvestil o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati: ali odpravo napake na izdelku; ali vrnitev dela plačanega zneska v sorazmerju z napako, ali vračilo plačanega zneska. Natančneje pravico do uveljavljanja reklamacije ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

24. člen

RAVNANJE Z IZDELKI: Po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena. Hlajeni in zamrznjeni izdelki se prevzemajo v posebej za to prirejeni transportni embalaži, v kateri se ohranja zahtevana temperatura. Porabnik transportne embalaže ne prevzema.

PREVZEM NAROČILA: Zaradi varnostnih razlogov pri prevzemu naročila bodo predstavniki ponudnika od porabnika/prevzemnika naročila zahtevali, da le ta predloži oz. pove številko naročila, ki je bila porabniku poslana ob oddaji oz. potrditvi naročila.

Zaradi varnostnih razlogov ponudnik predlaga porabniku, da številko naročila hrani do prevzema z vso skrbnostjo in onemogoči tretjim nepooblaščenim osebam, da bi se seznanile s to številko. Slednje velja tudi za tehnično/logistične ukrepe varovanja navedenih odgovorov na elektronskih napravah, na katere je porabnik prejel številko naročila. Prevzem naročila porabnik/prevzemnik naročila potrdi s podpisom dobavnice. Vsak porabnik je dolžan poskrbeti za varen elektronski naslov, ki ga uporablja in kamor mu spletna stran posreduje obvestila.

25. člen

PREDPAKIRANA ŽIVILA: Ponudnik je kot lastnik spletne strani odgovoren za zagotavljanje obveznih informacij o živilih pred zaključkom nakupa. Za točnost informacij izdelka je odgovoren njegov dobavitelj. Pred zaključkom nakupa ponudnik omogoči, da so na voljo vse obvezne informacije o živilih razen datuma minimalnega trajanja ali datuma uporabe. Opredelitev „obveznih informacij o živilih“ vključuje vse informacije, ki morajo biti zagotovljene porabniku v skladu z zakonodajo EU in slovensko zakonodajo. Ob prevzemu naročila ponudnik omogoči, da so na voljo vsi obvezni podatki (vključno z datumom minimalnega trajanja ali datumom uporabe).

NEPREDPAKIRANA ŽIVILA: Ponudnik zagotavlja, da bodo informacije o alergenih prikazane pred zaključkom nakupa v opisu izdelka, in sicer brez dodatnih stroškov za porabnika. Porabnik je odgovoren, da informacije o alergenih vedno preveri ob prevzemu živila, saj se njihove sestavine v smislu vsebnosti alergenov lahko spremenijo.

26. člen

Uporabnik baze podatkov je NDP TOZD so.p., in v njej pristojne osebe, ki z bazo upravičeno upravljajo.

27. člen

Ponudnik se obvezuje, da bo vse podatke porabnikov in obiskovalcev ter podatke o nakupnih navadah porabnikov uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih porabniki navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik ne odgovarja za morebitne krajo podatkov, razen v primeru malomarnosti ponudnika.

28. člen

Ponudnik za zakonsko določen čas hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne strani, pri porabnikih pa še: ime in priimek, naslov in kraj bivanja, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, ostale podatke, ki jih porabnik vnese v obrazce spletne strani ter čas in datum registracije in arhiv komunikacije s ponudnikom. Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila in ostalo komunikacijo. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi porabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

29. člen

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima porabnik pravico do dostopa in popravka svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik. Podatke lahko popravi v svojem uporabniškem profilu na spletni strani ali pa s pisnim zahtevkom ponudniku, kateremu mora predložiti dokazilo o svoji identiteti in naslovu. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov na spletni strani je ponudnik dosegljiv na info@ndp-tozd.org.

30. člen

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Pritožba se odda na info@ndp-tozd. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če ponudnik ne ugodi porabnikovi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora v skladu z 2. odstavkom tega člena.

V primeru, da porabnik ni zadovoljen z rešitvijo pritožbe lahko:

 • v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošnikih sporov (v nadaljevanju: ZlsRPS) vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega potrošniškega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju: ECDR), mat.št. 6108890000, s sedežem v Ljubljani, Tomšičeva ulica 6, ki ga ponudnik priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov. ECDR je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS (v nadaljevanju: MGRT) registriran kot izvajalec izvensodnega reševanja potrošniških sporov in bo t.i. posredovalno-razsojevalni postopek (kombinacija mediacije in arbitraže), za katerega se je odločil ponudnik, izvajal v skladu s >Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov<, ki so objavljeni na spletni strani www.ecdr.si. Na ta način je porabniku zagotovljen hiter, enostaven in učinkovit način izvensodnega reševanja potrošniških sporov, saj je postopek zaključen praviloma v 30 dneh in je za porabnika brezplačen (porabnik krije zgolj stroške svojega morebitnega pooblaščenca). Pobuda za začetek postopka se vloži na obrazcu, ki je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.ecdr.si ali v papirni obliki na sedežu ECDR. Postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov vodijo nevtralni strokovnjaki, akreditirani pri ECDR, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z ZlsRPS in so vpisani v register izvajalcev pri MGRT. Ponudnik v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov objavlja tudi elektronsko povezavo na evropsko platformo za spletno reševanje potrošniških sporov.
 • vloži tožbo pri pristojnem sodišču po stalnem prebivališču porabnika.