KONTAKTNI PODATKI

NDP TOZD
zavod za trajnostno družbeno gospodarstvo
socialno podjetje

Ulica Vide Pregarčeve 11
1000 Ljubljana

info@ndp-tozd.org

Tel: 051 606 122
MŠ: 8033129000
DŠ: 75525216
TRR: IBAN SI56 6100 0001 7180 114
odprt pri Delavski hranilnici d.d.

Neprofitno družbeno podjetje NDP TOZD

NDP TOZD je zavod, ki želi postati samooskrbna zadruga. Za pregled in naročilo izdelkov se registriraj, aktivno pa lahko sodeluješ na področjih zadružnega organiziranja porabe, logistiki in proizvodnji ali kombinaciji vsega trojega. Če si iz Ljubljane in za vrt nimaš sredstev ali časa, te vabimo tudi v vrste skupnostnega kmetovanja naše Agrodivizije.

NDP TOZD ni čisto običajna trgovina. Verjamemo, da je sodelovanje boljše kot tekmovanje. Kljub omejitvam trga zato v našem zaledju raste skupnostno gospodarstvo, solidarnostna proizvodna mreža petih ključnih ciljev:

1. DOMAČA DELOVNA MESTA

Delovna mesta nastajajo doma. Kjer naletimo na ovire, se povezujemo z idejno sorodnimi partnerji v tujini.

2. POŠTENO PLAČILO IN SOCIALNA VARNOST

Spodbujamo redne zaposlitve, pošteno plačilo za opravljeno delo in hitro poplačilo dobaviteljev.

3. KRATKE VERIGE IN SONARAVNI RAZVOJ

Z načrtnim pristopom lokalno za lokalno krajšamo dobavne verige, skrbimo za enakomeren geografski razvoj in upoštevamo omejitve okolja.

4. DEMOKRATIČNO UPRAVLJANJE

Organizacija dela in razvoj potekata koordinirano, v so-upravljanju delovnega kolektiva in porabniške skupnosti. Vodstveni organi so voljeni, poslovne knjige pa kolektivu kadarkoli dostopne.

5. POTREBE SKUPNOSTI

Izdelki nastajajo z motivom zadovoljevanja potreb, ne za ustvarjanje dobička. Vsi presežki se namensko vračajo v krepitev osnovne dejavnosti.