Dokumentarno-literarni potopis Krleževega potovanja v Moskvo (s prekinitvami na Dunaju, v Dresdnu, Berlinu, Königsbergu in Rigi) od jeseni 1924 do pomladi 1925, ki jih je sam označil kot impresije in meditacije. V njih kritično razmišlja o aktualnih družbeno-političnih vprašanjih in o umetnosti, dokumentarna poročila spaja s svojo značilno eruditsko kulturnozgodovinsko refleksijo in tudi izjemno liričnostjo. Prvovrsten dokument časa, ko je Moskvo obiskalo mnogo evropskih književnikov (mdr. P. Morand, G. Duhamel, E. E. Kisch, W. Benjamin), časa priprav za ustanovitev mednarodne organizacije »proletarskih in revolucionarnih« piscev. Krležo je sprejel narodni komisar za prosveto Lunačarski, udeležil se je razširjenega plenuma izvršnega komiteja Kominterne, na katerem je sodelovalo 120 delegatov iz 30 držav; te vtise opisuje v poglavju Kremelj. Naslovi drugih poglavij: O potovanju nasploh, Dunajske impresije I, II, III, Pogovor s senco Frana Supila, V Dresdnu, Berlinske impresije I, II, Kriza v slikarstvu, Meditacije o Aziji i Evropi, Skozi žalostno Litvo, V spalnem vagonu Riga–Moskva: primeri sodobne družbene mimikrije, Prihod v Moskvo, Na daljnem severu, Leninizem na moskovskih ulicah, Gledališčna Moskva, Admiralova maska, Velika noč, Prihod pomladi, Nekaj besed o Leninu, V muzeju ruske revolucije.

Knjiga ima pomembno referenčno in spoznavno funkcijo, saj je Krleža polemiziral tako s propagandnimi tendencioznimi poročili o stanju v Rusiji kakor s kritikami, ki so temeljile na zelo slabem poznavanju ruske zgodovine. Kot je zapisal, ni čutil potrebe, da bi odstopal od resnice, pri čemer pa njegova resnica ni bila ne eksplicitno politična ne »statistična«, temveč zlasti humanistična in umetniška: »Bolj kot statistika so me na poti zanimali ljudje, človeški odnosi, gibanja, zavzemanja, razsvetljava, dinamika, vzdušje.« Prav ta pristop Krležo razločuje od številnih potopisov evropskih književnikov o ZSSR in njegovemu potopisu daje trajno vrednost.

Priporočamo tudi knjigo Miroslava Krleže Evropa danes in drugi eseji (Sophia, 2014)

Odzivi medijev – RŠ, Simon Smole, 28. 5. 2018, Humanistika: Čorba okusna kot Lenin

Odzivi medijev – Mladina, Bernard Nežmah, 13.4.2018 Miroslav Krleža: Izlet v Rusijo 1925