ARHIVI SPOMINA

KOČA POPOVIĆ
Beležke ob vojskovanju (Memoarski podlistek, I. del)

HORIZONTI ZGODOVINE

LILIJANA BURCAR
Pogovor z Izidorjem Čebronom in Osvaldom Močnikom: prekomorske brigade – pojem bratstva in enotnosti jugoslovanske partizanske vojske

UMETNOST IN STVARNOST

EDICIJA JUGOSLAVIJA
Avantgarde odpora – odpor avantgardi: revolucije in refrakcije: Jugoslavija in SZ 1918-1948-1958-2018 (I. del)

LEV KREFT
Nadrealizem proti toku: socialistični realizem, diamat in Srednja Evropa

ODMEVI IN OCENE

SIMONA ZORKO
Srečanje, razstava kot montaža spomina

ANDREJKA NOSE
Naivna umetnost in samorastništvo v 21. stoletju

Avtorski izvlečki / Author’s abstracts