Jabolčni sok iz avtohtonih vrst jabolk, zraslih na ekstenzivnih travniških sadovnjakih posavskih hribovskih kmetij brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Motni sok ohranja bogato vsebnost hranilnih snovi in ne vsebuje dodatnih sladil, konzervansov, arom in drugih dodatkov. Sok se hrani v suhem, temnem in hladnem prostoru, uporaben pa je tri dni po odprtju.