Nova teoretska in empirična študija priznanega zgodovinarja mednarodnih odnosov obravnava ameriški imperializem kot svetovni sistem, in sicer časovno-prostorsko in politično po njegovih razlikovalnih lastnostih v obdobju od 19. stoletja prek druge svetovne vojne in hladne vojne vse do danes. Obenem je tudi kritika obstoječih obravnav ameriške zunanje politike (tako na levici kakor na desnici), kaže njihove poenostavljene razlage, ki zaradi skromnih izhodišč zaobidejo temeljito analizo, ki je onkraj »pobožne želje« po samodejnem propadu imperija in »izpetega slavospeva« o svetovni vlogi ZDA.

Knjiga je razdeljena na dva glavna dela: v prvem z naslovom Imperij avtor razčlenjuje zgodovino nastanka velesile – od prvih znakov do oblikovanja temeljnih kamnov militantnega liberalizma in njegovih posledic, v drugem z naslovom Konzilij pa značilne poteze ameriškega imperializma in njegovih glavnih snovalcev (Brzeziński, Mead, Kagan, Fukuyama, Mandelbaum, Ikenberry, Art idr.) ter sedanje strategije. Sklepno poglavje ima naslov Zunaj trdnjave in prikazuje alternative (Kolko, Chomsky, Bacevich, Calleo, Layne, Chalmers Johnson), zlasti nujnost opustitve imperialnega razmišljanja, saj so njegova »kolateralna škoda« ves čas prebivalci, ne le držav, ki jih velesila »demokratizira« in »kapitalizira«, temveč tudi Američani sami. Knjigi je dodano še poglavje Predaja taktirke z analizo zadnjih ameriških volitev.

Poučna in eruditska knjiga za širši krog bralcev.

Odzivi medijev – Samo Rugelj; Bukla 138-139

Odzivi medijev – Teorija in praksa 1/2018, 213 – 217, Jaša Veselinovič Recenzija: Ameriška zunanja politika in njeni snovalci (Perry Anderson)