Prenovljena izdaja zgodovinsko-dokumentarne in življenjepisne knjige Franca Severja – Frante o odločilnem dogajanju na Menini planini marca 1945 in o njegovem širšem kontekstu. Kot pravi avtor, gre za pisni spomin na njegovo najodgovornejšo in najtežjo nalogo med drugo svetovno vojno, ko je kot poveljnik operativnega štaba VI. in XI. brigade vodil obkoljeni brigadi, ranjence in bataljon Vojske državne varnosti iz obroča več tisoč mož XIV. divizije SS v svobodo. Ta izkušnja je zaznamovala celotno njegovo življenje. Knjiga prinaša podroben prikaz partizanskega vojskovanja in življenja, je večplasten prikaz človeške zmogljivosti, zaupanja in tovarištva, prijateljstva in srčnosti, ne samo med borci, ampak tudi med številnimi aktivisti in civilisti. Knjiga je zato poklon ljudem v odporu. Opremljena je s fotografijami iz avtorjevega arhiva ter iz fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

KAZALO

Uvodna beseda: Da ne bomo pozabili

Pomen štajersko-koroškega območja
Prvi poskus preboja čez reko Savo
Vojaška moč XIV. SS-divizije Galizien
Nedvoumni ukaz komandanta Skale
Ne podcenjuj nasprotnika
Pri Črnivcu nam ni uspelo
Iz stiske v bojevitost
Kocka je padla
Sovražnik se je odločil za napad
Nad Menino je visel siv oblak
Vedno moraš med ljudi
Pesem nam je dala moč
Preštevali smo naboje in ročne bombe
Priprava za juriš in preboj
Utrdbe in okopi so prazni
Legenda o najmlajšem partizanu Rajku Igliču – Sinetu
Sprejem v vasi Gaberje

Zahvala
Spomini bork in borcev