ZaBoj izdelkov: lokalno, sonaravno, solidarno

Nabor izdelkov lahko v grobem razdelimo na dva dela. Police prvega polni običajna roba, ki je tu predvsem zaradi komercialnega preživetja. Police drugega zalagajo mali proizvajalci, nevladne organizacije in vsi, ki se podpišejo pod geslo: lokalno, sonaravno, solidarno! Želimo, da slednji postanejo prevladujoči. Porabo njihovih izdelkov in pridelkov še posebej spodbujamo, nabor pa aktivno širimo. Tudi tu velja, da odprtih rok sprejmemo vsak interes in informacijo o novih dobaviteljih. Izdelki iz nabora lokalno, sonaravno, solidarno so v opisu označeni z okrajšavo LSS.