Sezona zelen-javnih za-bojčkov je zaključena

Odpremili smo zadnji zelen-javnih za-boj letošnje sezone, ki jo “uradno” zaključujemo. Hvala vsem in vsakemu za podporo, krasni ste! Čeprav smo na pomlad začeli kobacajoče in nam je vreme neprestano nagajalo, smo pod črto vseeno pridelali okoli šest ton zelenjave. Gajbice se predvidma vračajo v vaše kuhinje naslednjega julija.

  • Če bi se nam pridružil pri pridelavi, nam piši na info@ndp-tozd.org.
  • Lahko pobrskaš tudi po naši spletni strani, na kateri si organiziramo tudi asortima drugih izdelkov, s katerimi se v ekipi zalagamo po nabavnih cenah, a so na voljo tudi za zunanja naročila: ndp-tozd.org/za-boj/

Projekt podpira evropska solidarnostna enota ESE. Sporočilo oziroma objava odraža samo stališče avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje zadevno sporočilo ali objava.