Sveže vključeno: knjižna polica založbe Sophia

Založba Spohia vse od svojega začetka izdaja in promovira kakovostno izvirno in prevodno družboslovno in humanistično literaturo z usmeritvijo v refleksijo najaktualnejših družbenih dogajanj, pojavov in premikov na globalni ravni in pri nas. V književni produkciji zahajajo v različne stroke in discipline: od filozofije, umetnosti in kulture do zgodovine, političnih ved, sociologije, ekonomije, prava, šolstva in izobraževanja, psihologije, psihoanalize, antropologije, etnologije, komunikologije, študij spolov itd. Njihov namen je vseskozi ostal enak: odpirati nova vprašanja, razvijati mišljenje, ponujati razmisleke o mnogoterih razsežnostih sveta in življenja ter nenazadnje žlahtno zadovoljstvo branja. Danes seznam njihovih izdaj šteje prek 250 naslovov, njihove knjige pa izhajajo v različnih zbirkah, od katerih sta najnovejši zbirka Naprej! in zbirka Previharimo viharje. V letu 2013 so še nekoliko razširili svoje delovanje, saj so postali novi izdajatelj revije Borec.

Borec, revija za zgodovino, antropologijo in književnost, je bila ustanovljena decembra 1948. Ustanovila jo je Zveza združenj borcev in udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije, prva številka pa je izšla leta 1949. Do danes je skupaj izšlo že več kot 700 številk revije. V svoji 65 letni zgodovini izhajanja je imela revija več izdajateljev, založbi Borec je sledila založba Mladika, od leta 1993 Publicistično društvo ZAK in od leta 2013 Založba Sophia.

Borec je ena najstarejših slovenskih revij in edina, ki sistematično in meddisciplinarno obravnava zgodovino in kulturo antifašizma in sodobnih naprednih družbenih gibanj, ki so tudi teoretsko osmišljena. Ustanovljena je bila decembra 1948 kot mesečnik za objavljanje spominskih in zgodovinopisnih zapisov o antifašističnem osvobodilnem boju in njegovem mednarodnem pomenu. Prva številka je izšla leta 1949 in od takrat revija izhaja nepretrgoma. Na tej poti se je razvila v humanistično in kulturno revijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju. 70-letnico izhajanja revije smo 6. maja 2019 obeležili s koncertom Zakaj sem partizan v Cankarjevem domu.

Revija se je postopno razvijala iz borčevskega glasila v strokovno, humanistično, meddisciplinarno in širšo družbeno kritično publikacijo, ki temelji na mednarodnem in medgeneracijskem sodelovanju. Osrednjo vlogo imata proučevanje zgodovine in refleksija aktualnih tem družbene stvarnosti, še posebej z vidika nujnosti zgodovinskega spomina ob splošnih trendih zgodovinskega revizionizma, abstrahiranja, dekontekstualizacije in anestetiziranja konfliktnih segmentov družbene stvarnosti. Revija se ne osredinja izključno na vojno zgodovino in tematiko NOB-ja, prav tako NOB-ja ne zvaja na ideologijo in folkloro, temveč razvija njegovo temeljno razsežnost uporništva kot razrednega boja in družbenega transformiranja.

Posamezni letnik revije zajema 9 številk, razporejenih v dveh do štirih zvezkih, od tega vsaj eden vključuje še prilogo (npr. zgoščenko z dokumentarnim filmom ali knjigo). Prispevki v zvezkih so razdeljeni na štiri tematske sklope: Arhivi spominaHorizonti zgodovineUmetnost in stvarnost in Odmevi in ocene.