Hišne fairware majice

Na spletni strani so po novem na voljo hišne majice z motivi Sindikata združenega dela SZD SILA, projekta skupnostnega kmetovanja Agrodivizija in Neprofitnega družbenega podjetja NDP TOZD.

Majice so bile pripravljene pod fairware pogoji, ki jamčijo:

  • svobodno izbiro zaposlitve,
  • nediskriminatorno zaposlovanje,
  • neobstoj otroškega dela,
  • svobodo sindikalnega organiziranja,
  • pravico do kolektivnih pogajanj,
  • dostojno plačilo,
  • normalni delovni čas,
  • varne pogoje dela in
  • pravno varstvo pravic iz dela.