Sodeluj!

NDP TOZD je skupnostna organizacija, zato so vselej dobrodošli posamezniki in skupine, ki delijo naša prepričanja. Delovanje krepimo na področjih porabelogistike in proizvodnje oziroma pridelave. Posebno poglavje je še Agrodivizija skupnostnega kmetovanja. Za informacije in sodelovanje na kakšnem (ali večih!) izmed navedenih področij, nam piši na info@ndp-tozd.org.

PORABA

PORABA

zadružno organiziranje skupnosti

V prvem koraku je dovolj tvoja registracija na tej spletni strani in naročanje izdelkov.

A naš cilj je demokratično upravljanje s preskrbo in proizvodnjo, v kateri porabnik in proizvajalec sodelujeta. S tem namenom porabnike organiziramo v skupščine, ki prevzemajo naloge vodenja TOZD-a.

Od vrat do vrat, od obrata do obrata: da tovrstna souprava postane splošna, je dobrodošla vsaka pomoč pri zadružnem organiziranju v tvojem kraju bivanja.

LOGISTIKA

LOGISTIKA

transport in prevzemna mesta

Končna prevzemna mesta so predvsem v lokalih, nevladnih in drugih organizacijah, ki so že zaradi lastnega delovanja ob sredah in četrtkih odprte, zato s prevzemom nimajo dodatnega dela.

Za medkrajevni transport se zanašamo na posameznike, ki dnevno odhajajo po opravkih iz enega kraja v drugega, najpogosteje na delo in domov.

Cilj je z mrežo medsosedskih dobavnikov pokriti vsak kraj in vsako večjo ulico, priskrbeti relacijskega dobavnika in kasneje lastno skladišče, krajevno preskrbo pa izročiti v upravo lokalne skupščine. Tako za sredin transport Ljubljana – Slovenija kot za prevzemno mesto bomo veseli namiga, kontakta, še najbolj pa neposrednega interesa.

PROIZVODNJA

PROIZVODNJA

vključevanje novih izdelkov in pridelkov

Nabor izdelkov lahko v grobem razdelimo na dva dela. Police prvega polni običajna roba, ki je tu predvsem zaradi komercialnega preživetja. Police drugega zalagajo mali proizvajalci, nevladne organizacije in vsi, ki se podpišejo pod geslo:

lokalno, sonaravno, solidarno!

Želimo, da slednji postanejo prevladujoči. Porabo njihovih izdelkov in pridelkov še posebej spodbujamo, nabor pa aktivno širimo. Tudi tu velja, da odprtih rok sprejmemo vsak interes in informacijo o novih dobaviteljih.