Naroči Zelen-javni Za-boj iz naše skupnostne Agrodivizije

Agrodivizija je naš projekt neprofitnega skupnostnega kmetovanja pri Ljubljani. Na površini 0,3 hektara pridelujemo zelenjavo na okolju in družbi prijazen način. Umetnih škropiv ne uporabljamo in prisegamo na sonaravno vzgojo rastlin.

Ker so plodovi zemlje in dela znova dovolj zrasli, odpiramo sezono tedenskih naročil. Zelen-javne Za-boje polnimo z mešano zelenjavo na dobro vago. Zaradi omejitev dostavne službe in zagotavljanja res sveže zelenjave, Zelen-javni za-boj dostavljamo sami in le na območju Ljubljane.

Projekt podpira evropska solidarnostna enota ESE. Sporočilo oziroma objava odraža samo stališče avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih vsebuje zadevno sporočilo ali objava.