Rose je pridelan iz grozdja Refošk in Cabernt sauvignon po postopku, običajnem za bela vina. Sveže vino z aromo po malini in gozdnih sadežih. Serviramo ga ohlajenega.