Dobili smo nove knjižne naslove!

Poleg zdravega telesa nam je seveda mar tudi za zdrav um, zato v ponudbo vključujemo dodatne knjižne naslove založbe Sophia.

V zbirki Naprej! izhaja poljudnoznanstveno čtivo, ki iz napredne perspektive obravnava pomembna družbena vprašanja, od ekonomije, feminizma do ekologije in dobrih družbenih praks.

Na naši knjižni polici tako lahko najdeš novo domače branje na temo strukturnega rasizma in oblasti, pasti globalnega kapitalizma, razrednega boja v ZDA, ki je danes odrinjen na rob na račun identitetnih politik, ter na temo ksenofobije in izključevanja tujcev v imenu zaščite pravic žensk.

“Če ne bomo brali, nas bo pobralo.” (Tone Pavček)